Ülesanded

Ülesanne 1

Auto kiirus on 60 km/h. Teepikkus on 3600 m. Leia aeg.

Ülesanne 2

Leia teepikkus, kui auto kiirendus on 100 m/s, algkiirus on 30 km/h ning auto sõidab juba 15 minutit.

Ülesanne 3

Auto sõitis 0,5 tundi kiirendusega 2 m/min. Auto algkiirus oli 15 km/h. Leia auto keskmine kiirus.

Ülesanne 4

Ostja sõidab autoga proovisõitu. 0,5 minuti pärast ta näeb, et auto kiirus on 90 km/h. Kas ta võib arvutada auto kiirendust? Kui jah, siis arvuta ise ka.

Ülesanne 5

Autojuht alustas liikuma ja liikus 15 minutit. Auto kiirendus on tavaliselt 20 m/s. Kui kaugel asub autojuht oma algpunktist?

Ülesanne 6

Keha trajektoor on ring. Ringi raadius on 10 km. Keha läks 5 km. Arvuta pöördenurk, nurkkiirus, periood ja sagedus.

Ülesanne 7

Sagedus on 4 Hz. Arvuta periood ja nurkkiirus.

Ülesanne 8

Keha nurkkiirus on 50 m/s ja ta liigub 10 minutit. Arvuta pöördenurk, periood, sagedus ja kesktõmbekiirendus.

Ülesanne 9

Võngete arv on 30 ning võngete aeg on 30 minutit. Arvuta sagedus ja periood.

[contact_form]