Lisamaterjalid

  1. Ly Sõõrd. Maailm täis valgust ja helisid
    http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/24946/valgus.html
  2. Valguse spektrite liitumine
    http://www.youtube.com/watch?v=4KRD8MqrtGg