Ülesanded

Ülesanne 1

Arvuta suhteline murdumisnäitaja, kui absoluutne murdumisnäitaja esimeses keskkonnas on 1,24 ning murdumisnäitaja teises keskkonnas on 2,48.

Ülesanne 2

Arvuta suhteline murdumisnäitaja, kui absoluutne murdumisnäitaja esimeses keskkonnas on 1,33 ning murdumisnäitaja teises keskkonnas on 1,45.

Ülesanne 3

Arvuta absoluutne murdumisnäitaja, kui valguse kiirus antud keskkonnas on 200 m/s.

Ülesanne 4

Arvuta esimese keskkonna absoluutne murdumisnäitaja, kui teise keskkonna absoluutne murdumisnäitaja on 1,24, langemisnurk on 45˚ ning murdumisnurk on 58˚.

Ülesanne 5

Arvuta teise keskkonna absoluutne murdumisnäitaja, kui esimese keskkonna absoluutne murdumisnäitaja on 1,33, langemisnurk on 55˚ ning murdumisnurk on 78˚.

Ülesanne 6

Arvuta murdumisnurk, kui esimese keskkonna absoluutne murdumisnäitaja on 1,43, teise keskkonna absoluutne murdumisnäitaja on 1,44 ning langemisnurk on 35˚.

Ülesanne 7

Arvuta langemisnurk, kui esimese keskkonna absoluutne murdumisnäitaja on 1,23, teise keskkonna absoluutne murdumisnäitaja on 1,14 ning murdumisnurk on 25˚.

[contact_form]